Specialklubbens arrangementer i 2019/20
Medlemsarrangementer


 *  *  *  *  *  *

Dommer- og opdrættermøde
 
på Kaliffenlund, Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev
lørdag, den 25. maj 2019.
 


Bestyrelsen håber, at der vil komme mange dommere, dommeraspiranter og specialdommere, og selvfølgelig rigtig mange opdrættere.

Program: 
    
10.00 Ankomst og morgenkaffe.

10.30 Ordinær generalforsamling for året 1/10-17 til 30/9-18.

11.30  Kåring af årets opdrætter 2018.

11.40 Drøftelse af aktuelle punkter i bedømmelsen, der
          skal have særlig opmærksomhed.

12.15 Spisning af medbragt mad. Øl og vand kan købes.

12.45 Bedømmelse (i grupper, alle deltager) af medbragte                  duer. Resultaterne sammenskrives til efterfølgende                    debat.
           (Deltagerne bedes hver medbringe 2-3 duer.)

14.15 Eftermiddagskaffe og afslutning med evaluering.

Pris for morgen- og eftermiddagskaffe kr. 30,00.

Tilmelding til
Jens Erik Rasmussen, tlf.: 55 73 31 73 eller Hans Høj,
tlf. 65 32 35 44 eller 21 77 30 60, senest mandag,
den 20. maj 2019.
(Og husk madpakken)

   *  *  *  *  *  *   

Generalforsamling  

Specialklubben for danske Duer (tumlinger) afholder ordinær

generalforsamling for året 1/10 2017 - 30/9 2018, lørdag den

25.maj 2019 kl. 10.30 på Kaliffenlund, Kaliffenlund 2, 5540

Ullerslev, i forbindelse med Dommer/Opdrættermødet.

Dagsorden

1.          1.   Valg af dirigent

2.      2.   Formandens beretning

3.      3.  Regnskabet ved kassereren

4.      4.  Indkomne forslag

5.      5.  Fastsættelse af kontingent

6.      6.  Valg

a.       Kasserer (Bent Rasmussen, modtager genvalg)

b.      Bestyrelsesmedlem (Henrik Johnsen,
    modtager genvalg)

c.       Bestyrelsesmedlem (Leif Jensen,
     modtager genvalg)

d.       Bestyrelsessuppleanter:         

1.      Jylland:       Finn B. Andersen

2.      Fyn:            Verner Larsen

3.      Sjælland:    Peter Christensen

e.       Revisorer:       Poul Erik Helweg og
                            Jens Christensen

f.        Revisorsuppl..: Søren Poulsen

7.      7.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal

være Formanden i hænde senest den 17. maj 2019.


                                 Bestyrelsen    


              * * * * * * * * *

Sommerturen 2019            

Finder sted søndag den 25. august 2019, og målet er i år Vestfyn og Koldingegnen.

Vi mødes kl. 09.25 ved Korsvangcentret 1, Assens, hvor vi spiser morgenmad. Pris kr. 75,00.

Ægtefælleturen har bl.a. Ernst Samling i Assens og Koldinghus som mål.

På slagvandringen besøger vi Ib og Dorde i Ebberup. Mogens Jeppesen i Assens. Helmuth Hald i Kolding og Frank Darling i Egtved.

Dagens afsluttes med middag på Restaurant Den Gyldne Hane i Kolding. Pris kr. 168,00.

For arrangementet står i år Helmuth Hald og Frank Darling.
Tilmelding til Helmuth Hald på tlf. 31 75 05 41 senest 15/8.

Program og fyldig omtale finder du i Tumleren april 2019.


                                    *  *  *  *  *  *


Certifikatudstilling

lørdag den 30. november og søndag den 1. december 2019   
i Ullerslev Hallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev (ved Nyborg).

Åbent lørdag 13.00-17.00, søndag 09.00 - 15.00. 
  
    
    
    
                    *  *  *  *  *  *

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling for året 1/10 2018 til 30/9 2019 afholdes søndag, den 1. december 2019 kl. 10.30 i forbindelse med Certifikatudstillingen i Ullerslev Hallen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
a. 
b. 
c. Bestyrelsessuppleanter
Jylland:
Fyn:
Sjælland:
d. Revisorer:
e. Revisorsuppleant:
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i hænde senest den 20. november 2019.                    * * * * * * *

Nationaludstilling 2020

afholdes 11. - 12. januar 2020 i Messe C, Fredericia.
Nærmere følger.

* * * * * * * * *

Fra 100-års jubilæumsfesten i Kerteminde den 30. maj 2015. Martin van Heeringen, mangeårig formand for vores søsterklub i Holland, ønsker formand Flemming Madsen til lykke med 100-års jubilæet den 5. maj 2015 og overbringer en figur af en røde Skade som gave fra Holland.


Fra 100-års jubilæumsfesten i Kerteminde den 30. maj 2015. Formand Flemming Madsen viser jubilæumsgaver frem. Blandt andet en flot sølvpokal fra Jørgen Vedel og duefigurer fra Kurt Hansen.