Specialklubbens arrangementer i 2018
Medlemsarrangementer


 *  *  *  *  *  *

Dommer- og opdrættermøde
 
på Kaliffenlund, Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev
lørdag, den 26. maj 2018.
 


Bestyrelsen håber, at der vil komme mange dommere, dommeraspiranter og specialdommere, og selvfølgelig rigtig mange opdrættere.


Program:      
10.00 Ankomst og morgenkaffe
10.30 10 minutter v/Formanden
10.40 Evaluering på Certifikatskuet og Nationaludstillingen.
          Derefter drøftelse af gældende dispensationer fra 

          Standarden og drøftelse af evt. anerkendelse af den 
          blåfahlede Båndede 
12.00 Spisning af medbragt mad. Øl og vand kan købes.
12.45 Anders Christiansen demonstrerer forslag til en mere
          publikumvenlig bedømmelse af vore duer.
14.15 Eftermiddagskaffe og afslutning med evaluering.

Pris for morgen- og eftermiddagskaffe kr. 30,00.

Tilmelding til
Jens Erik Rasmussen, tlf.: 55 73 31 73 eller
Hans Høj, tlf. 65 32 35 44 eller 21 77 30 60
senest mandag, den 21. maj 2018.
(Og husk madpakken)

   *  *  *  *  *  *        

Sommerturen 2018             

Finder sted søndag den 19. august 2018, og målet er i år Fyn.

Program

Vi mødes kl. 09.30 til morgenbord på Restaurant Marinaen, Marinavejen 12, 5300 Kerteminde.
Kuvertprisen er kr. 99,00.

Efter morgenmaden, ca. kl. 10.15, kører vi på slagbesøg. Først til Hans Høj i Kerteminde, dernæst til Leif Jensen og Søren Poulsen i Skalkendrup, Verner Larsen i Ferritslev og til sidst Carl Knudsen i Lundeborg.

Damerne skal i år besøge Vikingemuseet Ladby. Her udstilles det berømte Ladbyskib, som er den eneste bevarede  skibsbegravelse fra Vikingetiden. Skibet blev fundet i 1935, og det stammer fra mellem år 900 og 950.
På museet skal vi også se Ladby tapetet.  Det er et 7 meter langt broderi, som fortæller om Ladbyskibet.

Derefter kører damerne videre til Nyborg for at besøge Nyborg Kirke og det nye havnebyggeri, hvor der også kan blive tid til en forfriskning.

Efter ledsagerturen og slagbesøgene mødes vi kl. 15.00 til middag på Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg.
Menuen er som følger:
Vildtmarineret svinefilet med lækkert tilbehør til en kuvertpris af 176,00 kroner. Derefter er foreningen vært ved en kop kaffe.

Tilmelding senest den 8. august 2018 til Leif Jensen,
mobil 28 11 12 42 eller Hans Høj, mobil 21 77 30 60, fastnet 65 32 35 44.


                                    *  *  *  *  *  *

           29. EE-Europaudstilling

9. - 11. november 2018 i MCH Messecenter Herning.
(Meget mere følger).


                                    *  *  *  *  *  *


Certifikatskue

lørdag den 1. december og søndag den 2. december 2018   
i Ullerslev Hallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev (ved Nyborg).

Åbent lørdag 13.00-17.00, søndag 09.00 - 15.00. 
  
    
    
    
                    *  *  *  *  *  *

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes søndag, den 2. december 2018 kl. 10.30 i forbindelse med Certifikatskuet i Ullerslev Hallen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
a. 
b. 
c. Bestyrelsessuppleanter
Jylland:Finn B. Andersen
Fyn:Verner Larsen
Sjælland:Peter Christensen
d. Revisorer:Poul Erik Helweg og Jens Christensen
e. Revisorsuppleant.Søren Poulsen
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i
hænde senest den 20. november 2018.                * * * * * * *
Fra 100-års jubilæumsfesten i Kerteminde den 30. maj 2015. Martin van Heeringen, mangeårig formand for vores søsterklub i Holland, ønsker formand Flemming Madsen til lykke med 100-års jubilæet den 5. maj 2015 og overbringer en figur af en røde Skade som gave fra Holland.


Fra 100-års jubilæumsfesten i Kerteminde den 30. maj 2015. Formand Flemming Madsen viser jubilæumsgaver frem. Blandt andet en flot sølvpokal fra Jørgen Vedel og duefigurer fra Kurt Hansen.