Specialklubbens arrangementer i 2017 og Nationaludstillingen i 2018
Medlemsarrangementer


 *  *  *  *  *  *

Dommer- og opdrættermøde
og
Ordinær generalforsamling


på Kaliffenlund, Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev
lørdag, den 20. maj 2017.
 


Bestyrelsen håber, at der vil komme mange dommere, dommeraspiranter og specialdommere, og selvfølgelig rigtig mange opdrættere.

Til mødet skal man tilmelde sig, og hver opdrætter bedes om muligt medbringe 1 due af sidste års avl (2016), bemærk kun 1 due.
Duerne vil blive bedømt, og der gives præmie til nr. 1, 2 og 3.


Program:      
10.00 Ankomst og morgenkaffe.
10.30 Ordinær generalforsamling jf. nedenfor
12.00 Spisning af medbragt mad. Øl og vand kan købes.
12.45 Bedømmelse af de medbragte duer.
14.15 Eftermiddagskaffe og afslutning med evaluering.

Pris for morgen- og eftermiddagskaffe kr. 30,00.

Tilmelding til
Flemming Madsen, tlf.: 25 70 54 74 eller
Hans Høj, tlf. 65 32 35 44 eller 21 77 30 60
senest mandag, den 15. maj 2017.
(Og husk madpakken)

   *  *  *  *  *  *    

Generalforsamling

Specialklubben for danske Duer afholder ordinær generalforsamling lørdag den 20. maj 2017 kl. 10.30 på Kaliffenlund, Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev, i forbindelse med Dommer- og opdrættermødet, jf. ovenfor.

Dagsorden

1. Valg af dirigent
2.  Formandens beretning
3. Regnskab v/kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
a. Kasserer (Bent Rasmussen)
b. Næstformand (Jens Ekmann)
c. Bestyrelsesmedlem (Jens Erik Rasmussen)
d. Bestyrelsessuppleanter:
Jylland: (Finn B. Andersen)
Fyn: (Verner Larsen)
Sjælland: (Peter Christensen)
e. Revisorer: (Poul Erik Helweg og Jens Christensen)
f. Revisorsuppleant: (Søren Poulsen)
7. Eventuelt


Forslag som ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest den 10. maj 2017.


Hans Høj, sekretær

                      *  *  *  *  *  * 

Sommerturen 2017             

Finder sted søndag den 6. august, og målet er i år Sydvestsjælland, nemlig Korsør, Skælskør, Næstved og Slagelse, i nævnte rækkefølge.

Program

Vi mødes kl. 10.00 til morgenbord

Restaurant Laguna
Sylowsvej 10, 4220 Korsør

Kuvertprisen er kr. 75,00, og der bydes på kaffe, the, æblejuice, appelsinjuice rundstykker, franskbrød, wienerbrød, rugbrød, forskellige oste, 4 slags marmelade, nutella og pålægsfad.

Ca. 10.45 kører vi på slagbesøg.
Først besøges Anker Olsen i Korsør. Dernæst Jørgen Vedel i Skælskør, og der afsluttes i Næstved Dyrekoloni, hvor vi besøger Peter Christensen, Hans Ove Christiansen og Jens Erik Rasmussen.
Efter besøget i Næstved møder vi vore ledsagere til middag på Fuglebjerg Kro, jf. nedenfor.
Efter middagen byder Henrik Johnsen indenfor på sit slag i Slagelse.

Ledsagerturen går i år til blomsterøen Gavnø . En af Danmarks smukkeste slotsparker, hvor der også er adgang til at bese slottets gemakker og nordens største privatejede malerisamling.
Her byder klubben på kaffe og kage. Der er ligeledes adgang til slottets bryggeri, øllet dog for egen regning
J .

Efter alle disse indtryk, afsluttes sommerturen med middag kl. ca. 14.30  på historiske Fuglebjerg Kro, hvor kroejer Kirsten Pedersen vil tilberede en lækker gammeldags oksesteg med kartofler, skysauce, glaserede løg, tomater med flødepeberod og grøntsager. Der gives garanti for, at alle bliver glade og mætte.
Kuvertprisen her er kr. 180,00 og inkluderer også eftermiddagskaffen.

Tilmelding senest den 30. juli 2017 til Jens Erik Rasmussen, tlf. 25 33 83 13 eller mail webmaster@raceduen.dk.


*   *   *   *   *   * 


Certifikatskue

lørdag den 9. december og søndag den 10. december 2017   
i Ullerslev Hallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev (ved Nyborg).

Dommere:
Henrik Johnsen, Hans Ove Christiansen, Hans Høj og Mogens Andreassen.
Åbent lørdag 13.00-17.00, søndag 09.00 - 15.00. 
  
    
    
    
                    *  *  *  *  *  *

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes søndag, den 10. december 2017 kl. 10.30 i forbindelse med Certifikatskuet i Ullerslev Hallen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
a. Formand: Flemming madsen (modtager ikke genvalg)
b. Sekretær: Hans Høj
c. Bestyrelsessuppleanter
Jylland:Finn B. Andersen
Fyn:Verner Larsen
Sjælland:Peter Christensen
d. Revisorer:Poul Erik Helweg og Jens Christensen
e. Revisorsuppleant.Søren Poulsen
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i
hænde senest den 25. november 2017.                * * * * * * *Danmarks Racedueforeningers 63. Nationaludstilling

den 6. og 7. januar 2018 i Fredericia, Messe C.

Dommere:
Anders Christiansen, Henrik Johnsen,
Hans Høj, Wim Halsema og Verner Larsen.
Åbent lørdag 09.00 - 18.00, søndag 08.00 - 16.00.


                         *  *  *  *  *  *Fra 100-års jubilæumsfesten i Kerteminde den 30. maj 2015. Martin van Heeringen, mangeårig formand for vores søsterklub i Holland, ønsker formand Flemming Madsen til lykke med 100-års jubilæet den 5. maj 2015 og overbringer en figur af en røde Skade som gave fra Holland.


Fra 100-års jubilæumsfesten i Kerteminde den 30. maj 2015. Formand Flemming Madsen viser jubilæumsgaver frem. Blandt andet en flot sølvpokal fra Jørgen Vedel og duefigurer fra Kurt Hansen.