Specialklubbens arrangementer i 2018
Medlemsarrangementer


 *  *  *  *  *  *

Dommer- og opdrættermøde
 
på Kaliffenlund, Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev
lørdag, den 26. maj 2018.
 


Bestyrelsen håber, at der vil komme mange dommere, dommeraspiranter og specialdommere, og selvfølgelig rigtig mange opdrættere.


Program:      
10.00 Ankomst og morgenkaffe.
10.30 Programpunkt følger ....
12.00 Spisning af medbragt mad. Øl og vand kan købes.
12.45 Programpunkt følger ....
14.15 Eftermiddagskaffe og afslutning med evaluering.

Pris for morgen- og eftermiddagskaffe kr. 30,00.

Tilmelding til
Jens Erik Rasmussen, tlf.: 55 73 31 73 eller
Hans Høj, tlf. 65 32 35 44 eller 21 77 30 60
senest mandag, den 21. maj 2018.
(Og husk madpakken)

   *  *  *  *  *  *        

Sommerturen 2018             

Finder sted søndag den 19. august 2018, og målet er i år Fyn.

Program

Vi mødes kl. 10.00 til morgenbord på ......

mødested og resten af dagens program følger ....


                                    *  *  *  *  *  *

           29. EE-Europaudstilling

9. - 11. november 2018 i MCH Messecenter Herning.
(Meget mere følger).


                                    *  *  *  *  *  *


Certifikatskue

lørdag den 1. december og søndag den 2. december 2018   
i Ullerslev Hallen, Skolevej 2, 5540 Ullerslev (ved Nyborg).

Åbent lørdag 13.00-17.00, søndag 09.00 - 15.00. 
  
    
    
    
                    *  *  *  *  *  *

Generalforsamling

Ordinær generalforsamling afholdes søndag, den 2. december 2018 kl. 10.30 i forbindelse med Certifikatskuet i Ullerslev Hallen.

Dagsorden:

1. Valg af dirigent
2. Formandens beretning
3. Regnskab ved kassereren
4. Indkomne forslag
5. Fastsættelse af kontingent
6. Valg
a. 
b. 
c. Bestyrelsessuppleanter
Jylland:Finn B. Andersen
Fyn:Verner Larsen
Sjælland:Peter Christensen
d. Revisorer:Poul Erik Helweg og Jens Christensen
e. Revisorsuppleant.Søren Poulsen
7. Eventuelt

Forslag, som ønskes behandlet på generalforsamlingen, skal være Formanden i
hænde senest den 20. november 2018.                * * * * * * *
Fra 100-års jubilæumsfesten i Kerteminde den 30. maj 2015. Martin van Heeringen, mangeårig formand for vores søsterklub i Holland, ønsker formand Flemming Madsen til lykke med 100-års jubilæet den 5. maj 2015 og overbringer en figur af en røde Skade som gave fra Holland.


Fra 100-års jubilæumsfesten i Kerteminde den 30. maj 2015. Formand Flemming Madsen viser jubilæumsgaver frem. Blandt andet en flot sølvpokal fra Jørgen Vedel og duefigurer fra Kurt Hansen.