Specialklubbens arrangementer i 2021
Medlemsarrangementer


 *  *  *  *  *  *

Dommer- og opdrættermøde

på Kaliffenlund, Kaliffenlund 2, 5540 Ullerslev
lørdag, den 19. juni 2021.
 


Bestyrelsen håber, at der vil komme mange dommere, dommeraspiranter og specialdommere, og selvfølgelig rigtig mange opdrættere.

Program: 
    
10.00 Ankomst og morgenkaffe.

10.30 Ordinær generalforsamlingen for året 1/10 2019 til
           30/9 2020.

11.30 Fodring af vores duer.
          Frank Darling fortæller bl.a. om fodring med spiret korn 
          og mere generelt om foderværdier m.v.

11.45 Drøftelse af aktuelle punkter i bedømmelsen, der
          skal have særlig opmærksomhed.

12.15 Spisning af medbragt mad. Øl og vand kan købes.

12.45 Bedømmelse af medbragte duer. 
           
(i grupper, alle deltager) 
          Resultaterne sammenskrives til efterfølgende debat.        
           (Deltagerne bedes hver medbringe 2-3 duer).

14.15 Eftermiddagskaffe og afslutning med evaluering.

Pris for morgen- og eftermiddagskaffe kr. 30,00.

Tilmelding til
Jens Erik Rasmussen, tlf.: 55 73 31 73 eller Leif Jensen,
tlf. 28 11 12 42, senest mandag, den 14. juni 2021.
(Og husk madpakken)


   *  *  *  *  *  *  
 

Generalforsamling 2021/1   


Specialklubben for Danske Tumlinger afholder ordinær 

generalforsamling for året 1/10 2019 - 30/9 2020

lørdag, den 19. juni 2021 kl. 10.30 i Kaliffenlund

i forbindelse med Dommer/Opdrættermødet.


    Dagsorden

1.      1.   Valg af dirigent

2.      2.  Formandens beretning

3.      3.  Regnskabet ved kassereren

4.      4.  I ndkomne forslag

5.       5.  Fastsættelse af kontingent

6.       6.  Valg

a.      Formand (denne gang for 1 år grundet rækkefølgen   af valg til bestyrelsen i vedtægterne)

b.      Kasserer (Bent Rasmussen modtager ikke genvalg)

c.       2 bestyrelsesmedlemmer (Henrik Johnsen og Leif   Jensen modtager genvalg.

d.      Bestyrelsessuppleanter:         

1.      Jylland:       (p.t. Finn B. Andersen)

2.      Fyn:            (p.t. Verner Larsen)

3.      Sjælland:     (p.t. Anders Christiansen)

e.       Revisorer:         (p.t. Poul Erik Helweg, Jens                                      Christensen)

f.        Revisorsuppl..:  (p.t. Søren Poulsen

7.       7.  Eventuelt

Forslag, der ønskes behandlet på generalforsamlingen skal være Formanden i hænde senest den 1. juni 2021.


*  *  *  *  *  *

Sommertur

Sommerturen afholdes den 22. august 2021 og går til
Midt- og Vestsjælland med Henrik Hansen som Tølløse som tovholder.

Vi skal naturligvis se mange duer, men et spændende besøg i 
Andelslandsbyen Nyvang venter også.

Vi mødes kl. 09.00 til brunch hos Mia og Anker Olsen, Slagelse Landevej 41, 4220 Korsør.
Pris pr. deltager kr. 100,00.

Efter morgenbordet kører ledsagerne til Andelslandsbyen Nyvang, Nyvangs Allé 4, 4300 Holbæk.
Se alt om det meget spændende sted på Nyvangs hjemmeside på adressen www.oplevelsescenternyvang.dk/

Slagbesøgene starter hos Anker Olsen med fremragende Danske Tumlinger i Gule Ensfarvede glatbenede og adskillige andre farver og varieteter.
Vel nok Danmarks stærkeste samling af Danske Tumlinger.

Efter at vi har set duerne i Korsør, kører vi videre til Henrik Hansen, Østergade 72, 4340 Tølløse. Henrik har, sin relativt unge alder til trods, i rigtigt mange år ligget i top med sine sorte Skader, og er sammen med Rudolf Larsen klart førende i opdrættet af vores nationaldue. 
Hos Lone og Henrik vil vi også se en fin stamme Tyske Modeneser i gul Schiettie.

Dagens sidste besøg er hos Rudolf Larsen, Bymosevej 18, Gundsømagle, 4000 Roskilde. Her er jo også sorte Skader jf. ovenfor. I år er der sat 15 par i avl.
Rudolf fik i sin tid Skaderne fra Henrik Hansen som ammeduer for sit daværende Mæfik opdræt, men har siden opnået bemærkelsesværdige udstillingsresultater med sine Skader, og i dag er Mæfikkerne sat ud.
Rudolf arbejder desuden med en stærk stamme blå Skønhedsbrevduer.

Sommerturen afsluttes med spisning hos Merethe og Rudolf Larsen. Forvent spisning kl. 15.00. Kuvertpris kr. 115,00 inkl. drikkevarer, kage og kaffe.

Tilmelding til Henrik Hansen, tlf. 50 91 47 60 senest
den 12. august 2021.*  *  *  *  *  *  


Fælles europæisk udstilling

Årets Certifikatudstilling erstattes af en fælles europæisk udstilling i Neumünster, ca. 100 km. syd for den dansk/tyske grænse den 20. og 21. november 2021. 
Udstillingen afholdes i samarbejde med vores søsterklubber i Tyskland og Holland.
Mange flere informationer vil følge, men gør plads i kalenderen, det bliver en rigtig spændende udstilling.
Der arrangeres fællestransport for duerne og overnatnings-
muligheder for deres ejere.
                                                    


              *  *  *  *  *  * 

Nationaludstilling 

Årets Nationaludstilling afholdes den 11. og 12. december 2021 i Messecenter Herning.
Specialklubben deltager som altid med klubbens eget præmie program.


                                 *  *  *  *  *  *

Generalforsamling - 2021/2 

Specialklubben for Danske Tumlinger afholder ordinær 

generalforsamling for året 1/10 2020 - 30/9 2021

søndag, den 12. december 2021 kl. 10.30 i MCH

i forbindelse med Nationaludstillingen.

Dagsorden følger.


                                          *  *  *  *  *  *Henrik Johnsen blev på Nationaludstillingen i januar 2020 kåret som Årets Opdrætter-2019. Her overrækker formanden det synlige bevis, guldduen, til Henrik Johnsen. I tilgift har vores tyske ven og medlem Bernd Rathert skænket et flot æresbånd.


Hovedparten af de mandlige deltagere på sommerturen i august 2019 til Vestfyn og Kolding-egnen ses her i haven hos Dorde og Ib i Ebberup. Bemærk førstehjælpskurven foran gruppen.